HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0

PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Cài đặt sao lưu, trang in, …

Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,…

Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàng

Xuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàng

Chi văn phòng, thuê nhà, điện nước,…

Báo cáo bán hàng, lãi lỗ, quản trị,…

BÀI VIẾT MỚI

Hướng dẫn xem báo cáo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNGCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...

Hướng dẫn khai báo danh mục

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 2: KHAI BÁO DANH MỤC TỪNG MỤCCài đặt sao lưu, trang in, ... Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,... Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàng Xuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàng Chi văn phòng, thuê nhà, điện nước,......

Hướng dẫn mục thu chi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 5: CÁCH XEM THU CHI - KHOẢN KHÁCCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...

Hướng dẫn xuất kho hàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 4: XUẤT KHO - THU TIỀN KHÁCH HÀNG Cài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...

Hướng dẫn Nhập kho

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 3: NHẬP KHO - TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤPCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...