HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0

PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Cài đặt sao lưu, trang in, …

Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,…

Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàng

Xuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàng

Chi văn phòng, thuê nhà, điện nước,…

Báo cáo bán hàng, lãi lỗ, quản trị,…

BÀI VIẾT MỚI

Báo giá nâng cấp tính năng ở phần mềm bán hàng WPRO 1.4, 1.3

Báo giá nâng cấp tính năng ở phần mềm bán hàng WPRO 1.4, 1.3 được áp dụng từ 26/02/2020 tới khi có báo giá mới. Chi phí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào theo chính sách của Công ty. 1/ GIA TĂNG DUNG LƯỢNG Nếu bạn cần phải nhập/ xuất liên tục nhiều hơn giới hạn mặc định...

Chính sách bảo hành phần mềm WPRO

Chính sách bảo hành & hỗ trợ sử dụng phần mềm WPRO FASTER ONLINE SUPPORTViệc xem kỹ các nội dung trong lưu ý sử dụng và chính sách hỗ trợ - bảo hành phần mềm WPRO sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.CHÍNH SÁCH CHUNGWebkynang Việt Nam cung cấp dịch vụ hỗ trợ...

Hướng dẫn xem báo cáo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNGCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...

Hướng dẫn khai báo danh mục

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 2: KHAI BÁO DANH MỤC TỪNG MỤCCài đặt sao lưu, trang in, ... Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,... Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàng Xuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàng Chi văn phòng, thuê nhà, điện nước,......

Hướng dẫn mục thu chi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 5: CÁCH XEM THU CHI - KHOẢN KHÁCCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...