Khi nào thì cần backup dữ liệu cho phần mềm quản lý bán hàng, kho, công nợ:

 • Hết dòng để nhập dữ liệu mới ở phần xuất kho/ nhập kho (Nhập phiếu)
 • Tạo kỳ mới để quản lý và lưu dữ liệu kỳ cũ ở một file khác
 • Lỗi phần mềm nghiêm trọng, được BQT hướng dẫn backup dữ liệu từ bản lỗi sang bản gốc

=> Xem thêm: Phần mềm bán hàng PRO

Một số khái niệm bạn cần nắm rõ:

 • File cần backup là file đang bị lỗi/ file kỳ cũ (Ví dụ tên file: Phần mềm 2017)
 • File gốc là file do Webkynang Việt Nam gửi bạn, nên mở mail ra để lấy (Ví dụ tên file: Phần mềm gốc)
 • Phần mềm backup (File mới) là file bạn sẽ sử dung trong thời gian tới (Ví dụ tên file: Phần mềm 2018)

Để backup dữ liệu phần mềm Quản lý kho, bán hàng, công nợ ta làm theo các bước như sau:

 • B1: Copy file gốc về cùng folder với file cần backup
 • B2: Đổi tên file gốc thành tên file phần mềm backup
 • B3: Mở song song cả 2 file: File lỗi và File mới
 • B4: Copy dữ liệu từ file lỗi và Paste (special value) sang file mới là xong.

Ta thực hiện copy dữ liệu tại các phần sau:

 • Danh mục hàng hóa và danh mục khách hàng
 • Nhập kho
 • Xuất kho

Lưu ý:

 • Khi Copy ta chỉ chọn các ô cần copy chứ không chọn cả dòng/ cột để copy
 • Khi paste ta sẽ chọn nơi cần dán dữ liệu tương ứng trên file mới rồi chuột phải >> chọn paste special value

Trên đây là các hướng dẫn ngắn gọn cách backup dữ liệu.

Nếu bạn gặp khó khăn gì, bạn đừng ngại email lại cho ad theo thông tin sau: Webkynang.vn@gmail.com

Xin cảm ơn bạn.

Trườngpx – CEO Webkynang Việt Nam