Hướng dẫn sao lưu, chuyển đổi dữ liệu giữa bản update cùng phiên bản

Hướng dẫn sao lưu, chuyển đổi dữ liệu giữa bản update cùng phiên bản

Hướng dẫn sao lưu, chuyển đổi dữ liệu giữa bản update cùng phiên bản Thông thường khi nhận được các bản update, mọi người thường bối rối trong việc chuyển dữ liệu, cập nhật bản upate mới Các phiên bản cần thực hiện update tương tự nhau như: 1. Bán hàng – Kho...
Doanh thu bán hàng là gì? Cách tính doanh số bán

Doanh thu bán hàng là gì? Cách tính doanh số bán

Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ là gì? Cách tính chỉ tiêu này như thế nào ? Khi bắt đầu các hoạt động sản xuất, kinh doanh, gia công thì phải có khoản thu về. Khoản Doanh thu bao gồm cả lợi nhuận, nếu kinh doanh không có lãi thì không ai làm cả. Các khoản...

Cách nhập kho trong phần mềm quản lý bán hàng

Cách nhập kho trong phần mềm quản lý bán hàng Hướng dẫn cách nhập kho trong phần mềm quản lý bán hàng, cách xuất kho. Đối với mỗi phiên bản phần mềm, Webkynang đã phát hành video hướng dẫn sử dụng. Phần mềm quản lý bán hàng offline với giao diện đơn giản, dễ dàng sử...