Ngoài cách lưu bảng chấm công theo phương thức Ctrl + s để lưu trữ thông tin khi làm xong. Cuối tháng hoặc tại thời điểm tính toán công làm việc – lương, bạn bấm lưu để dữ liệu lưu liên tục trong nhiều tháng. Phục vụ cho công tác báo cáo quản trị.

 

Lưu bảng lương

Sau có bảng chấm công hoàn thiện, chúng ta tiến hành tính lương, đi làm thì phải có lương đúng không ạ ?. Tính lương song, thì phải lưu lại dữ liệu phòng trường hợp khi có sai sót để đối chiếu, làm báo cáo cuối năm.

Cách bước lưu bảng tính lương

Bước 1: Tính lương trên bảng

Có bảng chấm công, phần mềm sẽ tự động tính lương cho nhân sự, nếu không có gì phát sinh, thay đổi. Ví dụ nhân viên A, B, …được thưởng hay bị phạt tiền thì sẽ điền vào bảng tính lương, còn không thì chốt trên bảng.

Sang bước tiếp: Nhấn lưu bảng tính lương

Trước khi nhấn nút lưu, cần kiểm tra các thông tin của nhân sự, tránh sự sai sót để đỡ phải sửa lại. Kiểm tra song nhấn nút lưu bảng lương trên phần mềm quản lý nhân sự HRM.

Bước 3: Bảng thông báo hiện ra

Thông báo: Bạn đã lưu bảng lương thành công.

=> chọn OK.

Sau đó click vào BẢNG KÊ LƯƠNG để kiểm tra dữ liệu đã lưu hay chưa.

Tại sao lại phải lưu bảng lương?

Lưu trữ dữ liệu

Đối chiếu khi có sai sót

Làm báo cáo tổng kết nhân sự

Tải bản Quản lý nhân sư: Chấm công tính lương tại:

Phần mềm quản lý Nhân sự: Chấm công – Tính lương (Chuyên nghiệp)

Trong đường link có đầy đủ phần Video hướng dẫn sử dụng. Mọi người sử dụng và làm theo hướng dẫn nhé

Tham khảo thêm nhóm phần mềm quản trị doanh nghiệp tại: Phần mềm quản lý bán hàng