Cách nhập kho trong phần mềm quản lý bán hàng

Hướng dẫn cách nhập kho trong phần mềm quản lý bán hàng, cách xuất kho. Đối với mỗi phiên bản phần mềm, Webkynang đã phát hành video hướng dẫn sử dụng.

Phần mềm quản lý bán hàng offline với giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng nên dễ dàng nhập liệu.

Các bước nhập kho hàng hóa

Trong phần mềm quản lý bán hàng, nhập kho hàng về rất đơn giản. Bạn chỉ cần khai báo một vài thông tin sau:

1. Ngày nhập kho – Chứng từ

+ Gõ ngày/ tháng /năm trực tiếp vào bảng  kê – > Enter.

+ Ngày nhập liệu là ngày thực nhập hàng hóa về kho. Không được nhập khác ngày hàng hóa về kho. Ví dụ hàng hóa về kho ngày 19/5/2019, không thể nhập 20/5/2019 vào được.

+ Định dạng ngày nhập: phụ thuộc định dạng ngày tháng trên máy tính của bạn. Định dạng ngày tháng ở cuối góc phải màn hình. Ví dụ như định dạng của máy là ngày/ tháng/năm , tháng/ năm/ ngày hay là năm/ tháng/ ngày thì điền như định dạng.

cách nhập kho, nhập ngày tháng số chứng từ

+ Chứng từ: số phiếu nhập hàng, cái này tùy theo quy định của doanh nghiệp, cửa hàng đề ra. Số chứng từ

Mã hàng – Tên hàng hóa

+ Nhập mã hàng trực tiếp trên bảng kê.

+ Nhập trực tiếp trên form  lọc mã hàng -> Gõ ký tự đầu tiên – > Chọn mã hàng cần -> Enter

Sau khi nhập mã hàng trên form, các cột tên hàng hóa, đơn vị tính, đơn giá nhập sẽ điền tự động.

Số lượng – Đơn giá – Thành tiền – VAT(%)

+ Nhập số lượng điền trực tiếp trên bảng kê.

+ Đơn giá nhập được điền tự động trên form lọc mã hàng, nên không phải điền

+ Sau khi có số lượng và đơn giá, thành tiền sẽ tự động tính trên phần mềm.

cách nhập kho, ghi nhận mã hàng, lọc thông minh mã hàng

Mã nhà cung cấp – Tên nhà cung cấp

+ Tương tự như cột mã hàng, nhập trực tiếp trên bảng kê, hoặc nhập trực tiếp trên form.

+ Nhập ký tự gợi ý đầu tiên -> tích chọn mã nhà cung cấp, nhà cung cấp -> Enter.

Video đầy đủ về hướng dẫn sử dụng phần mềm 1.2 đơn giản

 

Ghi chú

Khi có phát sinh đối với mã hàng, hàng hóa nào thì ghi vào phần ghi chú, để khi sếp xem báo cáo để giải trình hoặc quên. Còn không có phát sinh hay lỗi gì thì không cần ghi, bỏ trống.

Như vậy bạn đã biết được cách nhập kho trong phần mềm bán hàng rồi ạ, đơn giản mà không mất nhiều thời gian khi tính toán.

Ngoài ra việc sử dụng phần mềm quản lý bán hàng giúp ta được nhều thứ. Tiết kiệm được thời gian, tránh được sai sót trong việc tính toán, nguồn nhân lực,tiền lương,…

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

Website: Webkynang.vn

Email: : Webkynang.vn@gmail.com

Hotline: 038 9978430  – Phone: 024 2239 7373