Tạo kỳ mới để chấm công tính lương. Phần mềm quản lý nhân sự giúp bạn quản lý nhân viên một cách dễ dàng, không mất thời gian.

Tiết kiệm chi phí nhân công, không phải mất thời gian dò tìm kiếm thông tin nhân sự qua sổ sách. Không lo sai sót khi chấm công tính lương hàng tháng, báo cáo rõ ràng khoa học trình sếp.

Hướng dẫn tạo kỳ mới để chấm công tính lương

1. Tạo kỳ lương mới (tháng mới) bảng chấm công.

Bước 1: Tích chọn một ô bất kỳ trong bảng / Chuột phải/ Tích chọn Tạo kỳ lương mới.

tạo kỳ mới để chấm công tính lương

Sang bước 2: Có một bảng thông báo hiện ra/ chọn Yes.

tạo kỳ mới để chấm công tính lương

Bước 3: Hộp thoại Tạo kỳ lương mới/ Điền thông tin tại bảng/ Tạo.

tạo kỳ mới để chấm công tính lương

Sau khi nhấn tạo, dữ liệu sẽ không còn, cần phải bổ sung các dữ liệu thông tin. Tiếp theo chúng ta đến phần thêm nhân viên, tạo bảng chấm công ở kỳ mới.

tạo kỳ mới để chấm công tính lương

2. Thêm nhân viên

Sau khi tạo kỳ mới, tại bảng chấm công, chưa có nhân viên thì cần phải thêm nhân viên, để cuối tháng tính lương. Dưới đây là các bước thực hiện:

Thao tác 1: Thêm nhân viên vào cột họ và tên, chức vụ/ Chuột phải.

tạo kỳ mới để chấm công tính lương

Tích chọn thêm nhân viên vào bảng chấm công tính lương/ Xuất hiện thông báo, chọn Ok.

Thao tác 2: Chọn Danh mục nhân viên trong phần danh mục.

Tích chọn dấu “X” vào nhân viên cần thêm bảng chấm công.

tạo kỳ mới để chấm công tính lương

Thao tác 3: Chuột phải vào ô đánh dấu “X”/ Chọn thêm nhân viên/ Có thông báo, chọn Yes/ Thông báo, nhấn OK.

tạo kỳ mới để chấm công tính lương

Có thể chọn hết tất cả các nhân viên để chấm công, khi nhân sự từ tháng trước và tháng sau không có sự thay đổi. Sau khi chọn song các thông tin sẽ tự động tích hợp vào bảng chấm công trên phần mềm.

3. Bổ sung nhân viên

Dựa vào bảng chấm công trong tháng mới cập nhật, giữa tháng có thêm nhân sự cần bổ sung.

Bổ sung nhân viên vào bảng chấm công tính lương thực hiện tương tự như các bước thêm nhân viên. Khác ở chỗ thêm nhân viên thì tích chọn bổ sung nhân viên vào là được.

tạo kỳ mới để chấm công tính lương

Như vậy bạn đã tạo kỳ lương mới, thêm và bổ sung nhân viên trong bảng chấm công tính lương một cách dễ dàng. Việc sử dụng phần mềm giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc quản lý. Tiết kiệm được thời gian, chi phí nhân sự, tránh sự sai sót, mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.

4.  Link tải Phần mềm Quản lý nhân sự

Nhấn nút download là bạn có thể tải được file bản demo nhé. Ngoài ra bạn muốn dùng bản full tính năng, không giới hạn thời gian sử dụng thì liên hệ cho Webkynang.

 

Tạo kỳ mới thêm và bổ sung nhân viên

Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự chi tiết qua video trên kênh của Webkynang.