Cài đặt VBA trong excel – Khắc phục lỗi không chạy Macro. Máy báo lỗi “Removed Part: /xl/vbaProject.bin part. (Visual Basic for Applications (VBA))

Một số file excel có macro nhưng về đến máy bạn thì không chạy được.

 

Nguyên nhân:

Thường với trường hợp này có thể đến từ một trong nhiều nguyên nhân sau:

– Thứ nhất là việc máy bạn có phần mềm diệt virus và các file có chứa macro, PM diệt Virus đọc không hiểu thì xóa

– Thứ hai: Khi mở file excel lên quên chưa enable macro (enable content)

– Trường hợp thứ 3: Do chương trình Protect view của bộ office đối với một số máy có office bản quyền, phiên bản 2013 trở lên

– Trường hợp thứ 4: Là do đang dùng office spreadsheet (bộ office rút gọn)

– Thứ 5 là do máy bạn với bộ office chưa được đầy đủ, chưa có bộ cài VBA

 

Cách khắc phục cho 4 trường hợp đầu:

Cách khắc phục xử lý như sau

Với trường hợp số 1: Bạn tắt phần mềm diệt virus. Tắt file excel chứa macro và Không lưu (Don’t save)

Sau đó mở lại file excel xem đã được hay chưa

Trường hợp số 2: Khi mở file có các câu hỏi về enable macro => chọn Yes/ OK/ enable macro hoặc Enable content.

Xem hướng dẫn kỹ hơn tại: https://webkynang.vn/macro/

Với việc Protect view: Vào file/Protect => Chọn Enable cho các file để mở và sử dụng macro

Trường hợp dùng Spreadsheet: Lúc này không còn cách nào khác là cài lại bộ office hoàn chinh bạn nhé

Xử lý với Cài đặt VBA trong excel

Trường hợp 4 vấn đề trên bạn đã thao tác mà không xử lý được, có lẽ bạn đang cần fix lỗi đến từ việc cài đặt ban đầu khi không có cài VBA trên máy

Thao tác hướng dẫn như sau:

Bước 1: tìm đến Control pannel (Nhìn trên desktop, hoặc gõ trong công cụ searh của máy tính). Tìm đến Program

cài đặt VBA trong excel

Bước 2: Tìm đến bộ cài Microsoft office => Chuột phải vào tên chương trình => Chọn change

cài đặt VBA trong excel

Bước 3: Xuất hiện hộp thoai như dưới: Chọn mục Add or Remove Features => Continue

cài đặt VBA trong excel

Bước 4: Tìm đến Office Shared Features => Visiul Basic for Applications => Run Form My Computer => Continue

cài đặt VBA trong excel

Bước 5: Chờ cho chương trình chạy xong nhấn OK là được

Trong trường hợp đã làm tất cả các bước trên mà không có thực hiện được. Ad nghĩ rằng bạn cần phải cài lại bộ office do bộ cài lưu sẵn không có tài nguyên

Lưu ý: Máy hệ điều hành Mac Os không dùng được các file có VBA