HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0

PHẦN 2: KHAI BÁO DANH MỤC TỪNG MỤC

Cài đặt sao lưu, trang in, …
Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,…
Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàng
Xuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàng
Chi văn phòng, thuê nhà, điện nước,…
Báo cáo bán hàng, lãi lỗ, quản trị,…

BÀI VIẾT MỚI

Hướng dẫn xem báo cáo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNGCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...

Hướng dẫn Nhập kho

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 3: NHẬP KHO - TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤPCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...

Cài đặt phần mềm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNGCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...