Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ là gì? Cách tính chỉ tiêu này như thế nào ?

Khi bắt đầu các hoạt động sản xuất, kinh doanh, gia công thì phải có khoản thu về. Khoản Doanh thu bao gồm cả lợi nhuận, nếu kinh doanh không có lãi thì không ai làm cả.

Các khoản tiền đã – đang – sẽ thu được từ hoạt động bán hàng, dịch vụ được gọi là doanh thu. Để hiểu một cách chi tiết và chính xác nhất chúng ta đi sâu hơn vào khái niệm này.

==> LINK TẢI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO IZI BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP: CLICK TẢI NGAY

1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ (DTBH & CCDV) là tổng số tiền do hoạt động bán hàng mang lại trong một thời gian nhất định. Bao gồm số tiền thu được và chưa thu được.

Cách tính:

Doanh số bán hàng = Số lượng x đơn giá bán

 

doanh thu bán hàng

Doanh thu thuần (DTT)

DT Thuần là thực tế là số tiền bán nhưng không bao gồm các khoản giảm trừ như: từ các hoạt động chiết khấu hàng bán, giảm giá, hàng bị trả lại, thuế gián thu. Bao gồm các khoản đã thu và còn nợ.

Công thức tính:

Doanh thu thuần = Số lượng * đơn giá – Chiết khấu – Giảm giá hàng bán – Hàng bị trả lại – Thuế gián thu

Một số bạn sẽ hỏi: Vậy chiết khấu thanh toán có ghi giảm trừ vào doanh số bán không?

Trả lời: Không các bạn nhé

Với luật kế toán

 

doanh thu bán hàng

Như vậy các bạn đã hiểu được các khái niệm về doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ, doanh thu thuần. Cũng như biết được các công thức tính DT, biết được doanh thu thì sẽ dễ dàng tính được lợi nhuận.

 3. Lợi nhuận

Nhiều người có sự nhầm lẫn đôi chút giữa lợi nhuận (LN) và doanh thu thuần (DTT).

Vậy LN khác với DTT ở chỗ nào?

Vậy lợi nhuận được hiểu như thế nào, cùng tìm hiểu về định nghĩa cũng như cách tính về lợi nhuận nhé.

Lợi nhuận: Là khoản chênh lệch giữa DT và chi phí trong hoạt động sản xuất, phân phối và thương mại bao gồm hàng hóa, dịch vụ, …

 

Cách tính:

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – tổng chi phí

DT thuần – giá vốn hàng bán – chi phí BH – chi phí quản lý DN = Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế = LN trước thuế – thuế thu nhập DN phải nộp cho nhà nước trong kỳ.

Như vậy bạn đã biết cách tính DT, LN cho cửa hàng mình rồi. Đối với các doanh nghiệp hay các cửa hàng có doanh số khủng, tính DT thì nên sử dụng các công cụ hỗ trợ.

Các phần mềm quản lý bán hàng sẽ giúp bạn tính nhanh và chính xác.

==> LINK TẢI PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO IZI BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP: CLICK TẢI NGAY