File báo cáo công nợ excel – có tuổi nợ, báo cáo công nợ chi tiết theo khách hàng, nhà cung cấp, báo cáo công nợ tổng hợp theo dõi tuổi nợ

Mục đích

Công nợ là: Là quá trình ghi nhận, theo dõi các khoản phải thu của khách hàng khi chúng ta bán dịch vụ hàng hóa. Là các khoản phải trả nhà cung cấp phát sinh. Khi chúng ta mua hàng hóa, dịch vụ từ môt công ty hay cá nhân khác để doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính tốt hơn.

File báo cáo công nợ excel giúp quản lý cũng như theo dõi kết quả kinh doanh. Báo cáo công nợ khách hàng, nhà cung cấp chi tiết phải thu, phải trả.

File báo cáo công nợ excel gồm:

 • Menu
 • Thông tin doanh nghiệp
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Data
 • Phát sinh
 • Báo cáo công nợ tổng hợp
 • Báo cáo công nợ chi tiết.

 

Nội dung

Như vừa nói ở phần trên file báo cáo công nợ excel có các phần như: Menu, thông tin doanh nghiệp,…. Sau đây cùng tìm hiểu rõ hơn về từng phần nhé

Menu (trang điều hướng)

Đây là phần chứa tất cả các phần trong file, bạn chỉ cần chọn vào 1 phần nào đó, lập tức bạn sẽ được  chuyển đến phần mà bạn chọn.  Ví dụ bạn bấm vào phần hướng dẫn, lập tức bạn sẽ xem được phần hướng dẫn.

Thông tin doanh nghiệp

Sheet này chứa thông tin doanh nghiệp sử dung phần mềm. Tại đây bạn nhập theo các tiêu đề có sẵn:

 • Tên công ty doanh nghiệp:
 • Địa chỉ công ty:
 • Mã số thuế công ty:

Hướng dẫn sử dụng

Mỗi khi đi mua hàng, hay sử dụng một đồ gì mới thì luôn luôn phải đọc hướng dẫn sử dụng. Lúc nào cũng nhớ câu “ Đọc rõ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” hay “Lưu ý trước khi sử dụng”. Tại sao cứ phải nhắc đi nhắc lại như vậy?

Đối với những đồ dùng quen thuộc thì không nói, nhưng những đồ mới thì cần lưu ý. Để tránh những sai lầm, hay mắc những lỗi nhỏ nên đọc hướng dẫn trước khi sử dụng. Và cũng để sử dụng nhanh hơn trong việc sư dụng file. Vậy nên đọc hướng dẫn sử dụng trước nhé.

Data dữ liệu file báo cáo công nợ excel

Sau khi đọc song hướng dẫn sử dụng tiếp đến phần danh mục. Phần này sẽ nói cụ thể hơn phần menu. Phần Data sẽ nói cụ thể hơn như các loại hàng hóa, mã hàng, khách hàng,…

Trong sheet Data sẽ gồm 2 mục lớn như Danh mục hàng hóa, Danh mục khách hàng. Ở mỗi danh mục lớn sẽ có những dữ liệu khác nhau

Danh mục hàng hóa

 • Số thứ tự
 • Mã hàng
 • Tên hàng
 • Đơn vị tính
 • Đơn giá (nhập, bán)
 • Tồn đầu kỳ

Danh mục khách hàng 

 • Số thứ tự
 • Mã khách hàng
 • Tên khách hàng
 • Địa chỉ khách hàng
 • Tồn nợ đầu kỳ

Phát sinh – Dữ liệu nhập hàng phát sinh hàng ngày

Hầu như ngày nào cũng có sự thay đổi về hàng hóa, khách hàng nên sự thay đối phát sinh dữ liệu là điều bình thường. Ở đây bạn sẽ nhập dữ liệu phát sinh theo các cột:

 • Ngày phát sinh
 • Số phiếu
 • Diễn giải
 • Mã hàng
 • Tên hàng
 • Thành tiền
 • Thanh toán
 • Còn nợ
 • Mã đối tượng
 • Tuổi nợ ( số ngày nợ)

Có một số cột sẽ phải nhập dữ liệu bằng tay như: Ngày phát sinh, số phiếu, diễn giải, mã hàng, thành tiền,…

File báo cáo công nợ excel

Một số cột trong bảng phải thiết lập công thức để tính tự động,sử dụng một số hàm như:

Hàm IFERROR, VLOOKUP, IF, COUNTIF,TODAY.

 

Báo cáo công nợ tổng hợp theo tuổi nợ

Báo cáo công nợ theo đối tượng. Tại đây có thể xem được những khách hàng, nhà cung cấp đang nợ hay là mình đang nợ theo từng han hợp đồng. Xem được công nợ tăng hay giảm, tồn đầu theo mức hợp đồng. Bảng theo dõi công nợ nhà cung cấp hay quản lý công nợ phải thu khách hàng trên excel, áp dụng các hàm để tính.

File báo cáo công nợ excel

Sử dụng các hàm để tính công nợ:

 • Hàm IFERROR,
 • Hàm IF
 • Hàm DATA,
 • Hàm VLOOKUP,
 • Hàm SUMIFS

FILE EXCEL BÁO CÁO CÔNG NỢ – QUẢN LÝ TUỔI NỢ

 

Báo cáo công nợ chi tiết theo đối tượng

Báo cáo theo dõi đối tượng: Ở đây các nhà cung cấp, hay các nhà phân phối sẽ xem được từng khách hàng đang nợ, hay mình đang nợ.

Cu thể hơn là xem được chi tiết, là ngày nào lấy hàng, số phiếu, mã hàng nào, mặt hàng gì, đã thanh toán hay chưa?,…

Tại đây bạn có thể biết  cách làm báo cáo công nợ khách hàng trên excel.

File báo cáo công nợ excel

Sử dụng các công thức, các hàm kết hợp từ cơ bản đến nâng cao.

 • Hàm IF kết hợp AND
 • Hàm SUBTOTAL