Hướng dẫn sao lưu, chuyển đổi dữ liệu giữa bản update cùng phiên bản

Thông thường khi nhận được các bản update, mọi người thường bối rối trong việc chuyển dữ liệu, cập nhật bản upate mới

Các phiên bản cần thực hiện update tương tự nhau như:

1. Bán hàng – Kho – Công nợ: Phiên bản 1.4

2. Kho – bán hàng 1000 mã: Phiên bản 1.3

3. Kho – bán hàng 150 mã: Phiên bản 1.2

Các bước thực hiện chi tiết như sau:

Bước 1: Sao lưu, kết xuất dữ liệu

  • Trở về trang chủ

chuyển đổi dữ liệu giữa các bản update

  • Kiểm tra lại việc đã khai báo đường dẫn sao lưu hay chưa. Nếu chưa khai báo, thì khai báo tại: chuyển đổi dữ liệu giữa các bản update
  • Chọn TẠO FILE BACKUP như ảnh khoanh tròn

chuyển đổi dữ liệu giữa các bản update

  • Phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn sao lưu dữ liệu không

chuyển đổi dữ liệu giữa các bản update

Sau khi sao lưu dữ liệu xong, bản backup dữ liệu đầu vào sẽ được lưu tại Folder bạn đã khai báo. Tên file chứa dữ liệu:

Backup phan mem – 27082019: Với đuôi số 8 số bao gồm ngày tháng năm đang chạy backup.

chuyển đổi dữ liệu giữa các bản update

Bước 2: Tạo bản Khôi phục dữ liệu, hoặc chuyển đổi dữ liệu giữa các bản update.

  • Khi bạn nhận được bản Update gần nhất của phần mềm. Bạn muốn backup dữ liệu từ bản cũ đang lưu trong máy sang (Lưu ý: Chuyển đổi dữ liệu cùng phiên bản)
  • Chọn Khôi phục dữ liệu backup

chuyển đổi dữ liệu giữa các bản update

Phần mềm sẽ hỏi bạn: BAN CO MUON KHOI PHUC DU LIEU BACKUP => Chọn CO

Hiển thị bảng hộp thoại, chọn đến nơi lưu folder backup ban nãy bạn nhé

Click tên của file backup => OPEN

Và chờ phần mềm chạy xong là xong bạn nhé

Phần mềm mới nhất, Phần mềm quản lý Bán hàng – công nợ – kho – Quý WPRO 2.0

Chi tiết xem tại: TRANG CHỦ