HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0

PHẦN 4: XUẤT KHO – THU TIỀN KHÁCH HÀNG 

Cài đặt sao lưu, trang in, …

Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,…

Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàng

Xuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàng

Chi văn phòng, thuê nhà, điện nước,…

Báo cáo bán hàng, lãi lỗ, quản trị,…

BÀI VIẾT MỚI

Báo giá nâng cấp tính năng ở phần mềm bán hàng WPRO 1.4, 1.3

Báo giá nâng cấp tính năng ở phần mềm bán hàng WPRO 1.4, 1.3 được áp dụng từ 26/02/2020 tới khi có báo giá mới. Chi phí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào theo chính sách của Công ty. 1/ GIA TĂNG DUNG LƯỢNG Nếu bạn cần phải nhập/ xuất liên tục nhiều hơn giới hạn mặc định...

Hướng dẫn xem báo cáo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WPRO 2.0 PHẦN 1: CÀI ĐẶT CHUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNGCài đặt sao lưu, trang in, ...Danh mục hàng hóa, khách hàng, NCC, tiền,...Nhập hàng, trả tiền nhà cung cấp, đổi/ trả hàngXuất bán, thu tiền khách hàng, đổi/ trả hàngChi văn phòng, thuê nhà, điện...